Rok U KONĚ s námi oslvaovali i příchozí nic netušící hosté