Někdo si může myslet, že tu máme na růžích ustláno,